Liv Løken

2.kandidat, Jordskiftedommar ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett i Førde