Marius Dalin

1. kandidat, Overlege ved Førde sentralsjukehus

Født 1966 i Bergen. Studert medisin ved Universitetene i Bergen og Trondheim. Overlege ved Førde sentralsjukehus og spesialist i generell kirurgi og urologi.

Kjem frå Oslo, har budd i Førde siden 1995.
Mangeårig interesse for økologi, naturvern, friluftsliv, 3.-verdenproblematikk og samfunnsliv generelt. Har gleda meg over å redusere eige energiforbruk og CO2-utslepp ved å installere bergvarmepumpe, masseovn og bytte til elbil. Har vært ivrig hjemmekomposterer i mange år.
Brenn for å gjere Førde til ein grønare kommune der langsiktig økologisk berekraft og utvikling av grønt næringsliv står sentralt.