Årsmøte Miljøpartiet Dei Grøne i Førde

Tid: onsdag 20. januar 2016 klokka 18:00 – 20:00
Stad: Heime hos Marius Dalin i Flatabakken 3 i Førde

Alle er velkomne. Det vert enkel vegetarisk servering.

 

Sakliste:

1. Val av møteleiing

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av referent og to deltakarar til å skrive under protokollen

4. Årsmelding for 2015

5. Rekneskap for 2015

6. Budsjett for 2016

7. Årsplan/arbeidsplan for 2016

8. Val av nytt styre i MDG Førde

(Det er tre medlemmer i styret og alle er valde for 1 år)

9. Orienteringssaker:

Marius Dalin orienterer om sitt arbeid i bystyret

Evaluering av valkampen

10. Eventuelt

Velkommen