P-avgift i heile sentrum

11. september 2015

Marius L. Dalin

1.kandidat i Miljøpartiet dei grøne i Førde

Vi vil ha mer rom og trivsel for folk i Førde og mindre bilkjøring! Eneste måten å få ned CO2-utslippene på er å få bil til å være mindre attraktivt og gjøre kollektivtrafikk, sykkel og gange mer attraktivt i forhold. Fikk innspill i Firda vedr parkeringsavgift som vi ønsker på Brulandsvellene, ved sjukehuset og i sentrum. Det vil ta litt tid, men er det politisk vilje vil vi få det til!